Hygge Tatra Luxury Chalet Domki Murzasichle

Hygge Tatra Luxury Chalet Domki Murzasichle

Hygge Tatra Luxury Chalet Domki Murzasichle

Hygge Tatra Luxury Chalet Domki Murzasichle

Regulamin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego pobytu i uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji , prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie.

Regulamin:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i wynajmu domku Hygge Tatra.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu Hygge Tatra.
 4. Rezerwacji można dokonywać na stronie www.hyggetatra.pl,telefonicznie pod nr. 603 98 00 66, lub mailowo na adres: kontakt@hyggetatra.pl
 5. Przy dokonywaniu rezerwacji należy określić termin pobytu oraz liczbę osób.
 6. Potwierdzenie rezerwacji następuje po potwierdzeniu dostępności Domku oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu.
 7. Uzgodnioną rezerwację (telefonicznie lub mailowo) należy potwierdzić wpłacając na konto umówioną kwotę zadatku, w dniu zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji . Wpłat dokonuje się na konto: 60 1050 1474 1000 0092 8565 2161. W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Najemcy, datę pobytu od.. do…
 8. W momencie wpłaty zadatku na konto, umowę najmu uważa się za zawartą.
 9. W przypadku braku wpłaty zadatku w ustalonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 10. W przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacją, zadatek podlega zwrotowi jeżeli rezygnacja nastąpi na min. 30 dni przed planowanym przyjazdem – nie dotyczy okresu Majówki, Wielkanocy, Bożego Narodzenia oraz Sylwestra. Zadatki za pobyty w tych okresach nie podlegają zwrotowi.
 11. Pozostała należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu.
 12. W przypadku nie wykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej
  terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za
  niewykorzystany okres.
 13. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 14. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.
 15. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 16. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00-06.00
 17. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.
 18. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w domku mienie klienta.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
  zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych. Na wypadek zaistniałych szkód pobierana jest kaucja w dniu przyjazdu w wysokości 1000 PLN. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu.
 20. W przypadku zgubienia kluczy/karty magnetycznej od domku klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 21. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 22. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, (10 – 15 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie, telefonicznie lub osobiście właścicieli Domków Hygge Tatra.
 23. Klient zobowiązany jest do pozostawienia domku w takim stanie w jakim został mu udostępniony.
 24. Zwierzęta nie są akceptowane.
 25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w obiekcie nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy.
 26. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich/skiturowych.
 27. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 28. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu
  innych gości. Właściciele obiektu mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która
  narusza tę zasadę.
 29. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu
  bez zwrotu kosztów.